Afzetcontainer huren

Afval afvoeren

Gaat u bouwen, slopen of renoveren? Plant u een grote opkuis van uw woning of tuin?
Dat brengt afval met zich mee.

U kan dat afval zelf afvoeren naar een containerpark in uw buurt. Echter vraagt dit vaak veel tijd en zal u - bij een grotere hoeveelheid - verschillende malen heen en weer moeten rijden.

Wil u zich dit besparen? Huur dan bij LKC Service een afzetcontainer.
Een efficiënte manier om snel van uw afval verlost te raken.We beschikken over containers van 8 tot 30 m³, geschikt voor het afvoeren van allerlei afvalsoorten. Het betreft afzetcontainers, open aan de bovenzijde en achteraan voorzien van deuren.

Kies de juiste container

Het juiste type container kiest u op basis van de afvalsoort en de totale hoeveelheid te storten afval, rekening houdend met volgende voorschriften:

  • Er mag maximaal 10 ton in de container gestort worden, ongeacht het volume van de container.

  • Omdat het soortelijk gewicht van grond en/of steenpuin vrij hoog ligt, kunnen we hiervoor maximaal 10 m³ containers plaatsen.
    Indien uw gemengd bouwafval hoofdzakelijk steenpuin of zware materialen bevat, dient het volume hiervoor ook beperkt te worden tot maximaal 10 m³.

  • Containers mogen maximaal tot aan de bovenste rand geladen te worden.
    Omwille van verkeersveiligheid, mogen te hoog geladen containers niet vervoerd worden.

Containertypes

Volume Afmetingen *
   
8 m³  +/- 200 x 500 x 80 cm
10 m³  +/- 250 x 500 x 80 cm
15 m³  +/- 250 x 570 x 110 cm
30 m³  +/- 250 x 570 x 220 cm


* Gemiddelde afmetingen. Deze zijn variabel per container.

 
Hulp nodig?


+32 (0)89 44 91 05

info@lkc-service.be

CONTACTEER ONS