Extra info en voorwaarden

Inhoud

Containers mogen enkel gevuld worden met de afgesproken materialen. Verschillende fracties mogen niet gemengd worden. Indien dit toch gebeurd, zal de overeengekomen prijs herzien worden.

Containers mogen niet hoger dan de bovenste rand gevuld worden. Wegens verkeersveiligheid is het niet toegestaan om met een overvolle container over de openbare weg te rijden. Te hoog of te zwaar (> 10 ton) geladen containers kunnen niet meegenomen worden.

 

Asbest en andere gevaarlijke afvalstoffen

Wij halen geen asbesthoudende materialen of andere "gevaarlijke" afvalstoffen op.

 

Bereikbaarheid & parkeerruimte

De werf moet steeds bereikbaar zijn voor het transport. Onze wagens hebben een ruimte nodig van +/- 20 x 3,5 meter om de containers te kunnen plaatsen en ophalen. De containers zelf nemen +/- 6 x 3 meter ruimte in beslag.

 

Ondergrond

LKC Service is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan inritten of ondergronden. Indien gewenst, kan de opdrachtgever 2 houten planken voorzien van +/- 200 x 20 cm, ter bescherming van de ondergrond. De container kan hier dan over rollen bij het plaatsen en ophalen.


Positie & vergunningen

Containers worden steeds naar uw wens ter plaatse gepositioneerd. Noodzakelijke vergunningen (parkeerruimte voor container en vrachtwagen) dienen tijdig door de opdrachtgever bij de gemeente aangevraagd te worden. Hieruit voortkomende boetes, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.


Signalisatie

Verkeerssignalisatie (voor plaatsing op straat of in risicovolle situaties) kan kosteloos door LKC Service voorzien worden.

 

Huurprijs

LKC Service biedt u voor de meeste afvalsoorten all-in containerprijzen aan (stortkosten inbegrepen). In het andere geval, betaalt u per gewicht (basisprijs + stortkosten).

U kan uw container maximaal 1 week houden zonder meerprijs. Indien u de container langer nodig heeft, zal er na 1 week een meerprijs per extra dag aangerekend worden.

 

Levering & ophaling

LKC Service voorziet een snelle levering. Mits de planning het toelaat en het gewenste containertype beschikbaar is, wordt uw container binnen 2 dagen geplaatst. Reservering op voorhand is uiteraard ook mogelijk.

Een containerwissel of ophaling wordt pas voorzien nadat u hiervoor opdracht geeft. Uw container wordt niet automatisch na 1 week opgehaald.

 

Betaling

U dient uw container te betalen aan de chauffeur bij ophaling. Indien u daarbij niet aanwezig kan zijn, verzoeken we u het saldo vooraf over te maken (of reeds te betalen bij plaatsing).
Bij fracties die per gewicht aangerekend worden, dient een voorschot betaald te worden.

 
Hulp nodig?


+32 (0)89 49 13 55

info@lkc-service.be

CONTACTEER ONS