Sorteerplicht

Welke afvalstromen moet u sorteren?

In totaal zijn er 21 afvalstromen die we vandaag verplicht dienen te sorteren. Deze mogen dus ook niet zomaar bij het restafval gestort worden.

Indien u niet sorteert, bent u in overtreding met de milieuwetgeving. Bij een inspectie kan u een aanmaning of een proces-verbaal krijgen, waaruit boetes kunnen volgen.

Als inzamelaar zullen wij uw containers controleren en dienen we u te wijzen op fout gesorteerd afval. We behouden het recht uw container te laten staan en/of kosten door te rekenen, indien uw container nog te sorteren afval bevat.

 

 

- Houtafval

- Metaalafval

- Puin

- Textiel

- Groenafval

- Papier en karton

- Glas

- PMD

- Recycleerbare harde
   kunststoffen  

- Afgedankte elektrische en
   elektronische apparaten   

          

 

- Kunststoffolies

- afvallandbouwfolies

- EPS of piepschuim

- Gebruikte dierlijke en plantaardige
   olieën en vetten

- Afvalolie

- Alle gevaarlijke afvalstoffen en lege
   verpakkingen daarvan

- Klein gevaarlijk afval

- Asbestcementhoudende afvalstoffen

- Afgedanke batterijen of accu's

- Apparatuur of recipiënten met
   ozonafbrekende of gefluoreerde
   broeikasgassen

 

 
Hulp nodig?


+32 (0)89 49 13 55

info@lkc-service.be

CONTACTEER ONS